Obchodní podmínky

Hlavní body

 1. Objednané zboží je expedováno druhý pracovní den po obdržení objednávky (pokud je momentálně na skladě).
 2. Pokud objednané zboží není na skladě, bude zákazník vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Zákazník pak buď s náhradním termínem souhlasí, nebo může objednávku zrušit.
 3. Zboží je expedováno na dobírku prostřednictvím České pošty.
 4. Poštovné činí 90 Kč. pro zaslání v České republice.
 5. Poštovné při zasílání do ciziny se řídí platným ceníkem České pošty.
 6. Na všechno zboží je záruka 24 měsíců.
 7. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Podmínky dodání a lhůty expedice

 1. Zboží je dodáváno zákazníkovi poštou, tedy poštovní dobírkou.
 2. Pokud je objednané zboží na skladě, je expedováno druhý pracovní den. V případě, že zboží na skladě není, bude zákazník vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Pokud zákazník s termínem dodání v tomto případě nesouhlasí, může objednávku zrušit.
 3. Za případné nedostatky ve službách poskytovaných dopravcem neneseme odpovědnost.
 4. Při zásilkách do zahraničí je nutná individuální dohoda.

Platba za zboží

 1. Zboží je zasíláno poštovní dobírkou. Zákazník platí jeho cenu České poště při převzetí. Následně je částka Českou poštou poukázána na účet prodávajícího.
 2. Vzhledem k tomu, že veškeré platby za zboží jsou poukazovány dopravcem (Česká pošta) na účet prodávajícího, nepodléhá prodejce EET.
 3. Spolu se zbožím obdrží zákazník daňový doklad, český návod a záruční list. Tyto doklady je zákazník povinen uschovat pro případnou reklamaci.

Vrácení zboží

 1. Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit a to v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Zákazník pak má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
 2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště). Peníze za zboží budou pak zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet nebo poštovní poukázkou a to nejpozději do 7 pracovních dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Náklady na poštovné v případě vrácení zboží poštou hradí zákazník. Pokud zákazník vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku, nebude akceptováno.
 3. V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení. Vráceny musí být rovněž všechny doklady které zákazník spolu se zbožím obdržel. To je doklad o zaplacení, návod a záruční list. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

Reklamace zboží

 1. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
 2. Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat správnost a neporušenost dodávky.
 3. Zákazník je povinen u zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat též jeho funkčnost, aby tak zjistil případné závady.
 4. V případě zjištění závad co do funkčnosti zboží či kompletnosti dodávky, vyrozumí zákazník neprodleně dodavatele emailem nebo telefonicky.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit záruční list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 6. V případě reklamace takových vad zboží, za které převzal dodavatel záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 7. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží dodavateli.

Záruka na zboží

 1. Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců.
 2. Záruka se nevztahuje na poškození skla, pouzdra, řemínku nebo kovového tahu neúměrným namáháním nebo fyzickým poškozením.
 3. Záruka se nevztahuje na poškození pobytem hodinek v nevhodném prostředí.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vyvolané neodborným zásahem.
 5. Záruka se nevztahuje na výměnu baterie.

Servis

 1. Veškeré reklamace a záruční servis hodinek Seiko a Orient vyřizuje AZWATCH, Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3, e-mail: info@azwatch.cz, tel. 721 650 916

Pokyny pro uživatele

 1. Hodinky chraňte před prudkým nárazem, pádem a otřesy.
 2. Hodinky chraňte též před magnetickým polem, chemickými vlivy a náhlými změnami teplot.
 3. V případě, že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné, chraňte je před účinky vody a vzdušné vlhkosti.
 4. Neotvírejte pouzdro hodinek a chraňte strojek a pouzdro před neodbornými zásahy.

Ochrana osobních dat

 1. Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám, pouze s výjimkou dopravce, který zásilku doručuje.
 2. Tyto údaje jsou využívány pro zaslání objednaného zboží a komunikaci se zákazníkem.
 3. Data dále pro jiné účely nevyužíváme. Pouze pro komunikaci v případě reklamace, nebo dalších požadavků ze strany zákazníka.
 4. Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR
Nahoru